Informace školských odborů, související s opatřeními v době pandemie