Informace školských odborů, související s opatřeními v době pandemie

Ministr představil školskou část systému PES

https://skolskeodbory.cz/ministr-predstavil-skolskou-cast-systemu-pes

Přidělování práce nepedagogickým pracovníkům v době zákazu přítomnosti žáků ve školách 

https://skolskeodbory.cz/pridelovani-prace-nepedagogickym-pracovnikum-v-dobe-zakazu-pritomnosti-zaku-ve-skolach

Speciální školy budou podle ministra uzavřeny 

https://skolskeodbory.cz/specialni-skoly-budou-podle-ministra-uzavreny

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. září
https://skolskeodbory.cz/mimoradne-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-k-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s