Rozvoj systému podpory pro začínající učitele

Podle zprávy OECD Education at a Glance 2020, tvořili v roce 2018 mladí učitelé do 30 let malé procento v celkovém počtu učitelů. V České republice to bylo 4,06 %, což je pod průměrem hodnot v zemích OECD.

Stárnutí učitelské populace je tedy reálnou hrozbou pro český vzdělávací systém. Na toto téma se konal dne 15. listopadu 2022 v centrále školských odborů v Praze kulatý stůl. Tato akce byla součástí společného projektu Českomoravského odborového svazu pracovníků ve vzdělávání (ČMOS PŠ) a odborových svazů z Litvy, Lotyšska a Polska. Projekt probíhá v rámci programu Erasmus+ KA220-SCH – Partnerská spolupráce na školním vzdělávacím projektu „Rozvoj systému podpory pro začínající učitele“ (Podpora učitelů), projekt č. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284.

Cílem projektu je:

1) Vytvořit rámec systémové podpory pro začínající učitele, který bude založen na potřebách učitelů a na vizích stakeholderů.

2) Podpořit začínající učitele, tvůrce vzdělávacích politik i ty, kteří jsou zodpovědní za implementaci těchto politik, a poskytnout jim informace, nástroje a metody pro zlepšení systému podpory pro začínající učitele. Tento kulatý stůl poskytne platformu pro diskusi stakeholderům ve vzdělávání z řad zástupců zaměstnanců, organizačních složek MŠMT, akademické obce, neziskového sektoru a hlavně také z řad začínajících učitelů. V rámci kulatého stolu budou představeny výsledky první a částečně i druhé fáze tohoto projektu, které se zabývaly mapováním současné problematiky začínajících učitelů v České republice.

Program kulatého stolu byl:

• Zahájení

• Úvodní slovo předsedy ČMOS PŠ, Františka Dobšíka

• Představení zprávy o situaci začínajících učitelů v českém vzdělávacím systému a výsledků dotazníkového šetření provedeného v rámci první fáze projektu

• Představení tezí zpráv zabývajících se doporučovanou legislativou, doporučovanou podporou na operativní úrovni a doporučovanými strategiemi do budoucna

• Diskuse

Poznámka: připojeny jsou fotografie z akce.