Jednání předsedů oblastních jednotek a profesních sekcí

Ve dnech 25. a 26. srpna 2016 proběhla porada zástupců organizačních oblastních jednotek a předsedů republikových výborů profesních sekcí. Jednání se ve čtvrtek zúčastnil předseda ČMKOS Josef Středula a v pátek navštívila zasedání ministryně školství Kateřina Valachová.

Zasedání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (školská tripartita)

Další jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje („školská tripartita“) proběhlo 5. dubna 2016 na ministerstvu školství.

Jednání vedení ČMOS PŠ s ministryní školství K. Valachovou

Separátní jednání s paní ministryní se uskutečnilo na ministerstvu školství ve středu 6. dubna 2016.

ČMOS PŠ podepsal s ČŠI memorandum

Ve čtvrtek 31. března 2016 podepsali předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal dohodu o spolupráci.

Prohlášení ČMOS PŠ k prioritám ministryně školství

Předsednictvo ČMOS PŠ na svém zasedání dne 29. 1. 2016 projednalo tři priority ministryně školství K. Valachové zveřejněné 12. 1. 2016 a přijalo následující závěry.

Stránky