Stávková pohotovost

Na dnešním mimořádném jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje (malá školská tripartita) nebylo dosaženo shody na úpravě platů pro pedagogické pracovníky v roce 2020. Odbory trvají na 10 % zvýšení tarifních platů ve všech platových třídách a stupních. Dnes na podporu našich požadavků ČMOS PŠ vyhlásil stávkovou pohotovost.

Vyzýváme školské pracovníky, aby se ke stávkové pohotovosti připojili a vyjádřili tak podporu předsednictvu ČMOS PŠ.

Mimořádné jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (malá školská tripartita)

Na úterý 24. 9. 2019 od 10:30h svolává ministr R. Plaga mimořádné jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (malá školská tripartita).

Zásadní připomínky školských odborů k návrhu státního rozpočtu na rok 2020

ČMOS PŠ nadále trvá na nárůstu platů pedagogických pracovníků o 15 % a nepedagogických zaměstnanců o 10 %. Předložený návrh na zvýšení platů pedagogů o 10 % nedostatečně reflektuje slibovanou preferenci školství.

Zrušeno jednání tripartity - 9. 9. 2019

Informujeme vás, že dnešní jednání tripartity o růstu platů ve veřejném sektoru a o úpravě minimální mzdy bylo zrušeno. Důvodem bylo prodloužené jednání vlády a navazující koaliční jednání.

Informace vedení svazu z jednání školské tripartity

V příloze naleznete informaci vedení svazu z jednání školské tripartity, která se konala v úterý 3. 9. 2019. Přiloženy jsou i 2 přílohy – Návrh rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2020 a Výsledky v odměňování v RgŠ za 1. pol. 2019.

Stránky