Výzva k zakládání stávkových výborů

...na dnešním jednání Předsednictva ČMOS PŠ bylo vedení svazu zmocněno k vyhlášení stávky v případě, že naše stanovisko k novele nařízení vlády č.341/2017 Sb., resp. k tarifní tabulce pedagogických pracovníků, nebude zohledněno. Požadujeme stanovit stupnici platových tarifů tak, že se zvýší o 10 %...

Stávka 6. 11. 2019

Reakce uživatele Ámos Kl ke stávce na sociální síti facebook:

Školské odbory chtějí o navýšení platů učitelů jednat s premiérem

Předkládáme Vám další informace o průběhu vyjednávání jak realizovat 10% navýšení objemu finančních prostředků viz. příloha.

SDRUŽENÍ UČNOVSKÝCH ZAŘÍZENÍ - dopis

Stanovisko Sdružení účňovských zařízení k navýšení platů ve školství.

Rozhovor s Františkem Dobšíkem pro Učitelské noviny

Jak je to s růstem platů ve školství? Skutečně dosáhnou pedagogové na kdysi slíbených 130 % průměrného platu? Jak dlouho budou ještě učitelé nejhůře placenými vysokoškoláky? Nejen o tom jsme mluvili s předsedou školských odborů FRANTIŠKEM DOBŠÍKEM krátce před ukončením čtyřletého volebního období a před odborovým sjezdem.

Stránky