Solidární podpora Odborů KOVO Ml. Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí

Vážený pane předsedo, milý kolego,

jménem našich podnikových Odborů KOVO Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí zastupujících takřka 37 tisíc členů podniku, ve kterém zastupujeme učiliště, střední školu, vysokou školu, studenty, pedagogy, učně a administrativní pracovníky, dáváme podporu pro vaše oprávněné požadavky, které vznášíte směrem k vládě a veřejnosti, zejména vámi vyhlášený boj - stávku, která se bude konat ve středu, považujeme za velmi statečný a odpovědný čin vůči celému odborovému hnutí v celé České republice.

Podpora od slovenských odborářů

Kolegyne, kolegovia, priatelia odborári, chceme vyjadriť podporu a solidaritu vášmu štrajku.

Prohlášení vedení ČMOS PŠ

Jednání ministra Plagy nás a učitelskou veřejnost zklamalo. Oklamal nakonec i svého premiéra a vládu...

Právní výklad stávky, organizace stávky - doplnění ke stávce vyhlášenou na 6. 11. 2019

ČMOS PŠ zpracoval a školám rozeslal materiál „Právní výklad stávky, organizace stávky.“

K tomu doplňujeme: Zvláštním případem stávky je stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy (§16 a násl. zákona č.2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání) Stávka vyhlášená na 6. 11. 2019 není tímto případem, jde o stávku jinou na níž plyne právo přímo z ústavy, a která není žádným zvláštním zákonem upravena. Při organizaci této stávky 6. 11. 2019 a při účasti na ní tedy zákon č. 2/1991 Sb. nelze uplatňovat a vyvozovat z něj jakékoliv povinnosti.

Stávka ve středu bude, školské odbory se omlouvají rodičům

Na tiskové konferenci v pondělí (4. 11.) v Praze vyhlásily školské odbory oficiálně důvody stávky, která se bude konat ve středu 6. 11. 2019. Všechny tyto informace, stejně jako stanoviska jiných organizací, působících ve školství, k vyhlášené stávce, naleznete na hlavní straně webu svazu na adrese: https://skolskeodbory.cz/.

Stránky