MŠMT zveřejnilo rozpočty na přímé neinvestiční výdaje

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak jste již někteří zaznamenali, ministerstvo zveřejnilo rozpočty na přímé neinvestiční výdaje (platy, odvody SZP, FKSP a ostatní neinvestiční výdaje). Školy tyto rozpočty mohou najít na svých stránkách sběru dat, kde je rozpočet rozepsán detailněji.

MŠMT zveřejnilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci představil, jak budou letos vypadat maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a absolutoria na vyšších odborných školách a konzervatořích. „Vyslechli jsme si nejen pozici samotných studentů, ale zároveň jsme se o tom bavili s učiteli a řediteli škol a snažili se nalézt takové řešení, které bude zohledňovat složitost současné situace. Věřím, že se nám podařilo najít vybalancované řešení,“ řekl mj. ministr.

Zveřejněno vládní nařízení o platových poměrech

Vyšlo vládní nařízení o platových poměrech ve veřejných službách a správě, platné od 1. 1. 2021. Pro pedagogy platí příloha č. 4. Pro nepedagogy zůstává stejná tarifní tabulka jako v roce 2020.

Ministr Plaga zklamal odbory i učitele - "nadělil" pouze 4 % do tarifů

Vážení kolegové a kolegyně, ministr školství pedagogům k Vánocům nadělil pouze 4 % do tarifů, ostatní do nadtarifů. Vláda nevzala v potaz výsledek připomínkového řízení, kde i asociace ředitelů souhlasila s 9% navýšením. Přikládáme znění tiskové zprávy,  kterou jsme rozeslali médiím. Panu ministrovi nezáleží na zaměstnancích školství. Svůj názor mu můžete poslat.i osobně.

Vedení  ČMOS PŠ 

Jak tento rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avizovalo, že do konce listopadu oznámí detaily k přijímacím a maturitním zkouškám v tomto školním roce tak, aby byli ředitelé škol, ale také žáci a jejich rodiče s dostatečným předstihem informováni o podmínkách, za kterých se tyto důležité zkoušky uskuteční. „Veškeré změny mají za cíl zohlednit výjimečnost epidemiologické situace v ČR jak v tomto školním roce, tak ve druhé polovině toho předešlého, a reagovat na s tím spojené dopady do vzdělávání žáků,“  říká ministr školství Robert Plaga s tím, že se změnami souhlasí také ředitelé škol, se kterými resort návrh konzultoval. 

Stránky