Infornace z jednání školské tripartity 16. 2. 2021

v úterý 16. 2. 2021 se online uskutečnilo jednání PT RHSD pro vzdělání a lidské zdroje (školská tripartita). Přikládáme informace z jednání, stanovisko vlády k otevírání škol a výtah z médií, obsahující výběr mediálních reakcí na jednání tripartity i prohlášení a stanoviska školských odborů. Jednání školské tripartity i prohlášení školských odborů byla věnována mimořádná pozornost médií. Přikládáme proto i několik aktivních linků na některá elektronická média, která tyto informace přinesla. 

MŠMT zveřejnilo rozpočty na přímé neinvestiční výdaje

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak jste již někteří zaznamenali, ministerstvo zveřejnilo rozpočty na přímé neinvestiční výdaje (platy, odvody SZP, FKSP a ostatní neinvestiční výdaje). Školy tyto rozpočty mohou najít na svých stránkách sběru dat, kde je rozpočet rozepsán detailněji.

MŠMT zveřejnilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci představil, jak budou letos vypadat maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a absolutoria na vyšších odborných školách a konzervatořích. „Vyslechli jsme si nejen pozici samotných studentů, ale zároveň jsme se o tom bavili s učiteli a řediteli škol a snažili se nalézt takové řešení, které bude zohledňovat složitost současné situace. Věřím, že se nám podařilo najít vybalancované řešení,“ řekl mj. ministr.

Zveřejněno vládní nařízení o platových poměrech

Vyšlo vládní nařízení o platových poměrech ve veřejných službách a správě, platné od 1. 1. 2021. Pro pedagogy platí příloha č. 4. Pro nepedagogy zůstává stejná tarifní tabulka jako v roce 2020.

Ministr Plaga zklamal odbory i učitele - "nadělil" pouze 4 % do tarifů

Vážení kolegové a kolegyně, ministr školství pedagogům k Vánocům nadělil pouze 4 % do tarifů, ostatní do nadtarifů. Vláda nevzala v potaz výsledek připomínkového řízení, kde i asociace ředitelů souhlasila s 9% navýšením. Přikládáme znění tiskové zprávy,  kterou jsme rozeslali médiím. Panu ministrovi nezáleží na zaměstnancích školství. Svůj názor mu můžete poslat.i osobně.

Vedení  ČMOS PŠ 

Stránky