Vedení svazu žádá o uzavření speciálních škol

Dopis vedení ČMOS PŠ ministrovi školství

Vážený pane ministře,

předpokládám, že se na Vás také obracejí učitelé i rodiče žáků z tzv. speciálních škol s žádostmi, aby se umožnila distanční výuka i na těchto školách, pokud budou dál uzavřené po 2. 11...

Vláda schválila vzdělávací strategii do roku 2030

Výuka ve školách by se měla víc zaměřit na získávání dovedností a vědomostí pro život v 21. století, zároveň by se měly snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Počítá s tím strategie vzdělávání do roku 2030, kterou podle informací ministerstva školství schválila vláda. Materiál podle ministerstva reaguje jak na dlouhodobější problémy, tak na aktuální situaci kolem pandemie koronaviru, kvůli které školy musely dočasně přejít na výuku na dálku.

Manuál MŠMT k provozu škol od září 2020

Kde najdete dokumenty ministerstva školství s pokyny pro start do nového školního roku

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály mají školám sloužit jako pomůcka pro organizaci výuky. 

Částky pro školy v novém financování zveřejněny

MŠMT zveřejnilo částky pro jednotlivé školy v novém financování. Údaje jsou dostupné v elektronickém systému pro sběr dat a také na webu MŠMT.

MŠMT zveřejnilo rozpisový dopis krajským úřadům

MŠMT zveřejnilo rozpisový dopis krajským úřadům, jehož součástí je:

1) Rozpis neinvestičních výdajů na rok 2019 z rozpočtové kapitoly 333 MŠMT pro RgŠ ve správě územních samosprávných celků.
2) Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019.

Stránky