V rubrice Otázky a odpovědi je k zobrazení více článků po přihlášení do intranetu.

Karanténa

Karanténa nařízená zaměstnaci...

Teambuilding pro zaměstance

Účast zaměsntanců na teambuldingu...

Pracovní cesta

Pracovní cesta do parku...

Školní družina

Přímá pedagogická činnost ve školní družině...

Asistent pedagoga

Jakým způsobem řešit suplování u asistenta pedagoga...

Stránky