V rubrice Otázky a odpovědi je k zobrazení více článků po přihlášení do intranetu.

Nepedagogický pracovník v době covidové

Přidělování práce nepedagogickým pracovníkům v době zákazu přítomnosti dětí, žáků a studentů (dále jen žáků) ve školách. Právní poradenství.

Přidělování práce nepedagogickým pracovníkům v době zákazu přítomnosti žáků ve školách

Právní poradenství - co vám může a nemůže zaměstnavatel nařídit, co musí umožnit

V souladu s usnesením vlády č. 1112 ze dne 30. října 2020 je až na výjimky zakázána osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních. Podle usnesení vlády č. 1113 ze dne 30. října 2020 má zaměstnavatel povinnost umožnit zaměstnancům výkon práce distanční formou (home office), umožňuje-li to povaha sjednané práce a provozní podmínky zaměstnavatele.

Karanténa

Karanténa nařízená zaměstnaci...

Teambuilding pro zaměstance

Účast zaměsntanců na teambuldingu...

Pracovní cesta

Pracovní cesta do parku...

Stránky