V rubrice Otázky a odpovědi je k zobrazení více článků po přihlášení do intranetu.

Nárok na volno

Překážky v práci...

Volno k samostudiu

Nárok na volno k samostudiu...

Studium a volno

Volno od zaměstnavatele ke studiu...

Vyšetření u lékaře

Uvolnění zaměstnance k vyšetření či ošetření u lékaře...

Sick days

Tzv. „sick days“ a kolektivní vyjednávání... více najdete v článku zde.

Stránky