Školské odbory do nového roku 2022 - poděkování

Školství nikdy nezažilo tak náročné období, jako nyní vlivem pandemie. Rodiče, žáci, pedagogové byli konfrontováni s tím, jak náročné a důležité je v mimořádné době zachovat úroveň vzdělávání. Školské odbory děkují všem svým členům, příznivcům a podporovatelům dobrého vzdělávání v Čechách, kteří k tomu pomohli a přispěli. Společnost náročnou budoucnost nezvládne bez vyšší vzdělanostní úrovně.  Ošidíme-li školství dnes a nebude-li jednou z priorit nového vládnutí, zaplatí to naši vnuci a pravnuci. Školské odbory jsou připraveny pomoci měnit školství a postavení lidí v něm k lepšímu.

 

Školské odbory: Chceme jednat s budoucím ministrem školství kvůli zmrazení platů

Představitelé školských odborů František Dobšík a Markéta Seidlová, chtějí jednat s budoucím ministrem školství Gazdíkem. S lednovými mrazy totiž čeká učitele zmrazení jejich platů. To podle odborů není dobrý začátek. Přestože vláda svým nařízením zvýšila od ledna 2022 o 3 % jejich tarifní složku platu, rozpočtové provizorium státu neumožňuje uvolnit zvýšený objem prostředků pro regionální školství o plánovaná 3,5 procenta. Podle školských odborů budou muset ředitelé škol v případě provizoria tarify navýšit z nenárokových složek platu. 

Pozitivnímu vývoji ve školství dali poslanci stopku!

Proč vládní návrh zákona o pedagogických pracovnících potopili vlastní poslanci? Školské odbory odsuzují rozeštvávání profesí!

Zrada na učitelích a velké zklamání, úmyslné manipulování s dopady do státního rozpočtu, podněcování závisti mezi profesemi, to vše zaznívalo v rozpravě k návrhu zákona o pedagogických pracovnících, který ač vládní návrh, je nyní pro ministryni financí krajně finančně nepohodlný. Pohrozila brutálními škrty v platech zaměstnanců státu – vždy na prvním místě sugestivně uvádí hasiče.

Informace z jednání Poradního týmu RHSD

Školská tripartita jednala dne 5. 5. 2021.

Otevření škol závisí na vývoji epidemiologické situace

Aktuální informace k návratu žáků do škol byl jediný bod jednání školské tripartity, která se konala 30. 03. 2021.

Stránky