Informace z jednání Poradního týmu RHSD

Školská tripartita jednala dne 5. 5. 2021.

Otevření škol závisí na vývoji epidemiologické situace

Aktuální informace k návratu žáků do škol byl jediný bod jednání školské tripartity, která se konala 30. 03. 2021.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. září

AKTUALIZOVÁNO k 17. 9.: Doplněno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. září. Upraveno stanovisko k nošení roušek ve školách. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví jsme vydali manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Níže přinášíme přehled nejčastějších dotazů k těmto opatřením. Tyto nejčastější dotazy budou průběžně aktualizovány.

Odpovědi na nejčastější otázky

Výchovné a diagnostické ústavy, dětské domovy 

  • Zákaz se týká jen zařízení, která provozují školu, výuka se ruší. Jinak provoz těchto zařízení běží dál, děti zde musejí zůstávat, pokud jsou zde na základě soudního rozhodnutí. 

Přítomnost pedagogů a nepedagogů ve škole 

Stránky