Hlavní zprávy

Upozornění: dočasná změna způsobu komunikace se svazem kvůli covid - 19

V souvislosti s šířením nákazy covid -19 a ve snaze snížit riziko ochromení práce sekretariátu ČMOS PŠ jsou zaměstnanci, pracující v centrále svazu, od 5. 10.  až do 18. 10. 2020 rozděleni do služeb. Pro komunikaci se svazem a zejména s jeho právními odborníky využívejte prosím v tomto období elektronickou poštu.

Ministr představil školskou část systému PES

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga představil matici protiepidemického opatření PES v oblasti školství. „Tabulka je výsledkem spolupráce mezi ministerstvy školství a zdravotnictví a zohledňuje priority české vzdělávací soustavy,“ řekl ministr školství na tiskové konferenci k představení materiálu. 

Přidělování práce nepedagogickým pracovníkům v době zákazu přítomnosti žáků ve školách

Právní poradenství - co vám může a nemůže zaměstnavatel nařídit, co musí umožnit

V souladu s usnesením vlády č. 1112 ze dne 30. října 2020 je až na výjimky zakázána osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních. Podle usnesení vlády č. 1113 ze dne 30. října 2020 má zaměstnavatel povinnost umožnit zaměstnancům výkon práce distanční formou (home office), umožňuje-li to povaha sjednané práce a provozní podmínky zaměstnavatele.

Chceme maximum do tarifů

Objem prostředků na platy v roce 2021 - jak realizovat jejich navýšení o 9 %

V současné době začaly konzultace mezi sociálními partnery, jak realizovat navýšení objemu finančních prostředků na platy o 9 %. Jde o to, aby se podařilo vyjednat maximum možného do tarifů. Sekce vedoucích pracovníků ČMOS PŠ k tomu zaujala stanovisko, které naše společné úsilí podporuje ( je připojeno ve formě dokumentu pdf). 

Stanovisko k home office zaměstnanců

Výzva profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací ČMOS PŠ
 
Členové profesní sekce odborového svazu pokládají za nezbytné upozornit na, zejména v dnešní době, nevhodné přidělování práce a určování místa výkonu práce zaměstnanců některými kolegy řediteli na základních i středních školách. Přestože Vláda ČR nařizuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště, stále se setkáváme s přístupy toto nařízení nerespektujícími a v mnoha ohledech i lidsky nepochopitelnými.

Zkušenosti žáků a učitelů ZŠ s distanční výukou ve 2. pololetí roku 2019/2020

Tematická zpráva České školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která reflektuje dílčí zkušenosti žáků a učitelů s distančním vzděláváním realizovaným ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 i s pojetím vzdělávání na počátku školního roku 2020/2021. Součástí zprávy jsou také doporučení k realizaci distanční výuky pro školy, rodiče a zřizovatele doplněná o odkazy na konkrétní metodickou inspiraci (webináře, články, podcasty apod.) a také doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Jednání předsedy ČMOS PŠ se zástupci z Evropské komise

Dne 4.11. 2020 proběhla online schůzka zástupců ČMOS PŠ se zástupci z Evropské komise, kteří jako každý rok na podzim sbírají data o České republice o jednotlivých segmentech jejího hospodářství. Data jsou shromažďována v rámci procesu evropského semestru a na jejich základě je Evropskou komisí vypracována zpráva o České republice, na kterou je navázána příprava politik a reforem členského státu pro následující období.

Příplatky jako žena inspektora Colomba - viděl je někdo?

Podle údajů, které ministerstvo školství zaslalo ČTK, průměrný hrubý plat učitelů činil v prvním pololetí letošního roku 40.047 korun měsíčně. Proti stejnému období loňského roku se zvýšil přibližně o 2800 korun, tedy zhruba o 7,6 procenta. Nepedagogům ve školách se v prvním pololetí zvýšil plat na 22.030 korun za měsíc. Meziročně si polepšili o 2184 korun, což je asi o 11 procent. Průměrná mzda v ČR byla v prvním pololetí podle Českého statistického úřadu 34.200 korun.

"Nejsem si jistý, zda je vhodné vést debatu o platech učitelů v této těžké době. Platy měly učitelům růst o 10 % v letošním roce, za 1. pololetí 2020 vzrostly jen o 7,6 %. Ministerstvo potvrdilo, že očekává, že zbytek bude vyplacen v odměnách. Bohužel jsme očekávali, že neustále skloňovaná motivace se více projeví v osobním ohodnocení, o kterém většina pedagogů stále hovoří jako o paní Colombové, kterou nikdo nikdy neviděl. Za první pololetí vzrostl osobní příplatek ve školství z 1112 Kč na 1186 Kč, to je o 74 Kč. Paní Colombová tak zůstává stále ve hře," komentoval zveřejněné údaje František Dobšík, předseda ČMOS PŠ.

Poskytování stravenek pedagogům v době nařízeného distančního vzdělávání

Ministerstvo financí vydalo výklad, kterým upřesňuje závodní stravování a´vydávání stravenek ve školních zařízeních v období distančního vzdělávání.

Speciální školy budou podle ministra uzavřeny

Ministerstvo vyslyšelo apely učitelů i odborů

Ministr školství Robert Plaga oznámil, že od pondělí 2. listopadu mají být uzavřeny i speciální školy. Ty byly s mateřskými dosud jediné, které během epidemie fungovaly. Vláda to má projednat v pátek. O uzavření požádalo ministra dopisem tento týden i vedení školských odborů, které zaměstnanci těchto zařízení upozorňovali na riziko šíření nákazy.