Hlavní zprávy

Jednání o rozpočtu ministerstva školství, ČT24 - Markéta Seidlová

Ve zpravodajství na ČT24 hovoří místopředsedkyně ČMOS PŠ Markéta Seidlová o požadavcích odborů pro resort školství na příští rok. 

Stáž v mezinárodní organizaci ETUCE

ETUCE nabízí od 1. září 2019 jedno místo pro stážistu.

Výklad MŠMT k zařazení ředitelů mateřských škol do platové třídy

V souvislosti s přechodem na nové financování od ledna 2020 je velmi důležité, aby všichni zaměstnanci ve školství, včetně ředitelů, byli správně k 1. 9. 2019 zařazeni do platových tříd podle nejnáročnější vykonávané práce. Zářijové výkazy budou rozhodující pro výpočet finančních prostředků pro danou školu od ledna 2020.

Školy se bojí, že budou muset propustit školníky

Údajně až stovkám školníků, uklízeček, úřednic či mistrů zaměstnaných na školách může hrozit od ledna 2020 výpověď.

Školská tripartita 24.6.2019

Na jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje v úterý 24. 6. 2019 se projednával aktuální stav přípravy rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2020 a stav přípravy reformy financování regionálního školství.  Ministr R. Plaga  shrnul informace o vládou schváleném rámci státním rozpočtu.  

LAST MINUTE EXOD - Súchovská republika v Luhačovicích

Pro nemoc se na posledních chvíli uvolnil jeden dvoulůžkový pokoj na základně

č. 29 - Súchovská republika v Luhačovicích

v osmidenním termínu  1. až 8. července 2019

v hotelu U Havlíčka, cena 4 900,- Kč pro člena ČMOS PŠ / 5 450,- Kč pro ostatní.

TALIS 2018

Dne 19. 6. 2019 vydala organizace OECD zprávu s názvem TALIS 2018. Jedná se o první část šetření, která se zaměřuje na učitele a ředitele škol, možnosti jejich dalšího profesního rozvoje a měnící se prostředí vzdělávání. Druhá část šetření bude vydána v březnu 2020 a bude se zaměřovat na zkoumání míry stresu, spokojenost učitelů a vedoucích pracovníků s jejich profesí, možnosti kariérního postupu a autonomie vedoucích pracovníků.

Česká republika by měla více podpořit učitelské povolání

Dne 5. 6. 2019 vydala Evropská komise dokument s názvem Doporučení pro Doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019. Za tímto složitým názvem se neskrývá nic jiného než tzv. doporučení pro členský stát EU, který předložila Evropská komise na základě komplexní analýzy hospodářské politiky České republiky Radě EU ke schválení.

Reforma financování regionálního školství - dokumenty

V článku naleznete aktuální informace, metodiku a prezentace k reformě financování regionálního školství.

Dopis ředitelům škol

o současném stavu vyjednávání o platech ve veřejném sektoru na rok 2020.