Připomínkové řízení k nařízení vlády o rozsahu pedagogické činnosti

Předmětem návrhu novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, je úprava týdenního  rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků  poskytujících pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření. 

Návrh je součástí řešení úpravy řízení inkluzivního vzdělávání a má mimo jiné za cíl snížit administrativní zátěž škol. Připomínkové řízení bylo v této fázi uzavřeno, nyní se čeká na vypořádání připomínek ze strany ministerstva.

  • Celý návrh novely naleznete ve čtyřech připojených dokumentech ve formátu pdf. níže. Dále zde naleznete i připomínky svazu. 
  • Dále je k těmto dokumentům pro Vaši informaci přičleněn i dokument s připomínkami svazu k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. I u tohoto řízení bylo  připomínkování uzavřeno a očekává se vypořádání připomínek ze strany ministerstva.