Jsou učitelé povinni se nechat testovat na COVID-19?

STANOVISKO LEGISLATIVNÍ RADY ČMKOS (k otázkám souvisejícím s povinností zaměstnance absolvovat test na onemocnění COVID-19) 

Schválené Legislativní Radou ČMKOS dne 25. 11. 2020. Legislativní rada Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) obdržela od odborových svazů žádost o stanovisko vyjádřené následujícími dotazy, které se týkají právních souvislostí případného rozhodnutí zaměstnavatele o tom, že je zaměstnanec povinen absolvovat test na onemocnění COVID-19:

Poděkování všem kolegům a přání do Nového roku

Ministr obětavost a nasazení pracovníků škol neocenil

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

rok 2020 byl pro nás všechny velmi náročný, plný překotných změn spojených s covid pandemií. Ze dne na den jsme museli změnit styl práce, způsob výuky, aniž bychom měli k tomu potřebné vybavení. Pracovníci ve školství to zvládli na výbornou i bez výrazné pomoci státu, ministerstva školství. Většina z nás očekávala, že ministr školství náročnost vykonávané práce ocení. Zmýlili jsme se.

Mítink #KonecLevnéPráce

Mítink #KonecLevnéPráce je za námi. Na 1300 odborářů se sešlo, aby podpořili požadavky při kolektivním vyjednávání na rok 2019.

Programy politických stran pro volby do PS P ČR z pohledu základních programových linií ČMKOS

Novým rysem letošní volební kampaně do poslanecké sněmovny je, že na rozdíl od předchozích let ustupují komplexní, obsáhlé a dlouhodobě propracovávané volební programy jednotlivých politických stran do pozadí. Volební kampaň se stále více odehrává prostřednictvím jednoduchých hesel a komentování ad hoc zpráv leadry politických stran ve sdělovacích prostředcích. Podrobné diskuse o jednotlivých programových cílech a rozpočtových dopadech jednotlivých opatření jsou upozaděny. Situace došla do takového paradoxu, kdy (alespoň podle průzkumů) nejsilnější politická strana ANO svůj volební program představuje až na poslední chvíli, těsně před volbami. (Před časem byly zveřejněny obecnější představy o daňovém systému).

Prohlášení odborových svazů RoPo k vyjednávání o navýšení platů

Odborové svazy RoPo zastupující odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě se sešly dne 18. července 2017 a projednaly situaci, která vyvstala po jednostranném zrušení termínu jednání (dne 25. 7. 2017) z vládní strany o navýšení platů ve veřejném sektoru.

Stránky