Srovnávací analýza postavení začínajících učitelů v České republice, Polsku, Litvě a Lotyšsku

Na podzim 2022 skončila první fáze mezinárodního projektu s názvem Vývoj systému podpory začínajících učitelů. Do tohoto projektu je zapojen i ČMOS PŠ.

Začínající učitelé se školili v Rize

Ve dnech 15. – 18. září 2023 se v lotyšské Rize konalo setkání partnerských organizací projektu Vytvoření systému podpory pro začínající učitele (PodporaUčitelům) (Developmentof Support System for NoviceTeachers (SupportTeachers). Více o tomto projektu najdete na webových stránkách školských odborů.

Diskuse partnerů projektu o podobě elektronické příručky pro začínající učitele

V květnu 2023 se uskutečnilo v Praze setkání všech partnerů projektu s názvem Vytvoření systému podpory pro začínající učitele.

Systémový rámec podpory začínajících učitelů

V rámci projektu „Rozvoj systému podpory pro začínající učitele“ (Podpora učitelů), projekt č. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284 vznikl dokument Systémový rámec podpory začínajících učitelů. Dokument byl sepsán na základě výsledků první fáze projektu. 

Jak začínajícím učitelům usnadnit vstup do profese?

Projekt: Vývoj systému podpory začínajících učitelů

Stránky