Slavnostní setkání k 60. výročí EXOD

V pátek 24. května 2013 se v DOS nám. W. Churchilla 2 v Praze 3 konala mezinárodní konference v rámci projektu „Posilování bipartitního dialogu v odvětvích“, jejímž hlavním tématem bylo kolektivní vyjednávání s důrazem na péči o zaměstnance. Konference byla rozdělena na dvě části - dopoledním programem bylo slavnostní shromáždění k 60. výročí Exodu, odpoledne pak konference pokračovala pracovní částí.

Stránky