Připomínky ČMOS PŠ k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 563/2004 Sb.

Připomínky ČMOS PŠ k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

V rámci vnějšího připomínkového řízení nám byl doručen „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ .

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

V rámci mezirezortního připomínkového řízení nám byl zaslán materiál „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády“.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření RV profesní sekce VP a PŘO k předloženému návrhu nařízení vlády PHmax

Při jednání republikového výboru profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací ve čtvrtek 1. února 2018 bylo vzneseno několik připomínek.

Stránky