Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 27/2016 Sb.

Návrh novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb.

„Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky“, včetně varianty platného znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.

Stránky