Návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 – 2023

MŠMT nám v těchto dnech zaslalo k posouzení první návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019–2023.

Připomínky ČMOS PŠ k návrhu NV č. 341/2017 Sb.

Připomínky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Připomínky ČMOS PŠ k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 563/2004 Sb.

Připomínky ČMOS PŠ k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

V rámci vnějšího připomínkového řízení nám byl doručen „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ .

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

V rámci mezirezortního připomínkového řízení nám byl zaslán materiál „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády“.

Stránky