Jak bude realizována strategie vzdělávací politiky

Připomínkujte "implementační karty" kličových klíčových oblastí našeho školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo k materiálu „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“ celkem pět tzv. implementačních karet. Můžete připomínkovat jejich obsah. Na kartách jsou podrobně rozepsány cíle a termíny realizace této strategie v jednotlivých klíčových oblastech. Jedná se následující oblasti:

Připomínkujte: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Využijte možnosti vyjádřit se k důležitému vládnímu dokumentu

Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí

Připomínkujte  materiál Úřadu vlády

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

v příloze Vám zasíláme pro informaci materiál z Úřadu vlády ČR „Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí“  a článek z Práva. V souvislosti s otevíráním škol a zájmem médii o stanovisko odborů  se na vás  obracíme  s žádostí o zaslání  dalších konkrétních podnětů, popisů vzniklých problémů s organizací znovuotevírání škol.  

Vaše podněty zasílejte nejpozději  do čtvrtka  21. 5. 2020 do 12:00 h.

Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol

Ministerstvo školství na svém webu, jako jeden z výsledků jednání školské tripartity,  zveřejnilo materiál Pracovně právní záležitosti zaměstnanců škol http://www.msmt.cz/pracovne-pravni-zalezitosti-zamestnancu-skol. K materiálu jsme ministerstvu zaslali připomínky:

Připomínkové řízení k návrhu školského zákona

V příloze naleznete v elektronické formě  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jedná se zejména o § 16 (společné vzdělávání). V materiálu jsou tučně vyznačeny navrhované změny.

 

Stránky