Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb.

„Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky“, včetně varianty platného znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.

Stránky