Světový den učitelů 2020 Učitelé: Průvodci krizí, tvůrci nové budoucnosti

Letošní rok 5. října snad více než kdy předtím budou lidé po celém světě slavit s učiteli a poděkují jim tak za jejich ohromný přínos pro naší společnost. Přestože nám ještě nemusí být tak úplně jasné, co jsme zažili v měsících, které předcházely letošnímu Světovému dni učitelů, jedna věc je ale evidentní: Učitelé a další pracovníci ve školství úspěšně zdolali všechny výzvy a zajistili i v těch nejnepříznivějších podmínkách, že žáci a studenti mohli pokračovat ve vzdělávání. (Citace z tiskové zprávy organizace ETUCE, vydané při příležitosti Světového dne učitelů 5. října 2020.)

Znevýhodnění studenti čelí riziku horšího vzdělání

Organizace OECD zveřejnila výsledky šetření PISA 2018 Svazek V. Tato zjištění se týkají hlavně studentů ze znevýhodněného prostředí.

ETUCE apeluje na ministry školství, aby zlepšili pracovní podmínky pedagogů

ETUCE (European Trade Union Committee for Education) vydala tiskovou zprávu, ve které apeluje na ministry školství, kteří se ve dnech 16. – 17. 9. 2020 sešli v Osnabrücku u příležitosti jednání v rámci německého předsednictví v Evropské komisi. Schůzky se zúčastnili ministři z členských zemí EU, kandidátských zemí EU, Evropského hospodářského prostoru a zemí Evropského sdružení volného obchodu. Předmětem jednání byla diskuse týkající se budoucích priorit strategie EU ve věci odborného vzdělávání a přípravy.

Publikace OECD Education at a Glance

Dne 8. 9. 2020 vydala OECD svoji každoroční publikaci s názvem Education at a Glance věnovanou školství a vzdělávání. Cílem publikace je pomocí indikátorů porovnávat vzdělávací systémy členských a  přidružených zemí. Letošním zaměřením publikace je odborné vzdělávání a příprava.

Veřejná konzultace Evropské komise týkající se digitálního vzdělávání

Dne 4. 9. 2020 přispěl ČMOS PŠ do veřejné diskuse vyhlášené Evropskou komisí ve věci digitálního vzdělávání. Cílem veřejné konzultace je revidovat dokument Evropské komise s názvem Digital Education Action Plan a zapracovat do něho zkušenosti s digitálním vzděláváním během pandemie COVID-19 na jaře roku 2020.

Stránky