Webinář Znovuobjevení škol nebo reforma škol?

Dne 13. 3. 2020 od 11.00 do 13.00 se bude konat webinář s názvem Znovuobjevení škol nebo reforma škol? (Reinventing Schools or Reform Schools?), který pořádá Education International u příležitosti vydání knihy Znovuobjevení škol nebo reforma škol? Klíčové otázky v reformě škol a systémů (Reinventing Schools or Reform Schools? Key issues in School and System Reform), kterou napsali John Mac Beath, Maurice Galton a John Bangs.

Konzulatace sociálních partnerů k minimálním mzdám v Evropě

ETUC zveřejnila finální verzi svého vstupu do první fáze konzultace sociálních partnerů k minimálním mzdám v Evropě. Dokument byl několikrát diskutován ve Výkonném výboru ETUC, ve Výboru ETUC pro koordinaci kolektivního vyjednávání a mezd a i na dalších fórech.

ČMOS PŠ podpořil pracovníky ve školství na Ukrajině

ČMOS PŠ podpořil kolegy z ukrajinského svazu TUEWSWU (Odborový svaz pracovníků Ukrajiny ve vzdělávání a vědě) a svazu VPONU (Svobodný odborový svaz vzdělávání a vědy Ukrajiny).

Oba svazy společně dne 15. 1. 2020 uspořádaly protestní akci proti návrhu zákona regulujícího pracovněprávní problematiku. Tento návrh zákona byl předložen ukrajinskému parlamentu, aniž by byl řádně konzultován s odbory, což je v rozporu se stávajícími právními předpisy. Návrh zákona navíc umožňuje:

Stáž v mezinárodní organizaci ETUCE

ETUCE nabízí od 1. února 2020 jedno místo pro stážistu. Jedná se o pětiměsíční stáž od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020. (Možnost je i desetiměsíčního období).

Stránky