Evropská komise: Zpráva o české republice

Dne 27. 2. 2019 vydala Evropská komise dokument s názvem Zprávy o jednotlivých zemích a hloubkové přezkumy. Jedná se o jeden ze stěžejních dokumentů tzv. evropského semestru. Evropská komise v tomto dokumentu shrnuje a zveřejňuje svoje závěry o stavu ekonomiky a reforem daného členského státu. Své závěry zakládá na datech, která se zástupcům Evropské komise podařilo sebrat během podzimu předešlého roku (tedy 2018), a na základě dat z Roční analýzy růstu na rok 2019. Tento dokument následně slouží jako hlavní podklad pro návrh doporučení Rady EU národním státům.

ČMOS PŠ podpořil petici, kterou předložila Řecká federace učitelů základních škol (D.O.E.)

V únoru 2019 ČMOS PŠ podpořil petici č. 0580/2018, kterou předložil Athanasios Kikinis z Řecké federace učitelů základních škol (D.O.E.), ve věci pracovních smluv na dobu určitou pro učitele základních škol v Řecku.

ČMOS PŠ podpořil italské organizace FLC-CGIL, CISL Scuola, UILSCUOLA

V únoru 2019 ČMOS PŠ podpořil italské organizace FLC-CGIL, CISL Scuola, UILSCUOLA, které sdružují pracovníky ve školství, v jejich akci týkající se zákona o rozpočtu na rok 2019. Tento zákon byl vypracován bez konzultace se sociálními partnery a jeho obsah může vést k narůstání  nerovnosti v sektoru vzdělávání v Itálii.

Kampaň ETUCE: Formování budoucnosti Evropy s přispěním učitelů

Na speciální konferenci ETUCE v Aténách v listopadu 2018 byla spuštěna kampaň ETUCE s názvem Formování budoucnosti Evropy s přispěním učitelů.

Roční analýza růstu na rok 2019 – téma rovného přístupu ke vzdělání by mělo být jedním z hlavních témat evropského semestru 2019

V listopadu 2018 vydala Evropská komise v rámci evropského semestru dokument s názvem Roční analýza růstu na rok 2019: Pro silnější Evropu tváří v tvář celosvětové nejistotě.

Stránky