Závěrečná konference k BOZP a ke zlepšování hodnocení rizik na pracovišti

Dne 6. 5. 2021 se konala závěrečná online konference projektu EFEE a ETUCE s názvem OSH4Edu – Evropští sektoroví sociální partneři ve vzdělávání zlepšují hodnocení rizik ve vzdělávacích institucích, jejímž předmětem jednání bylo BOZP a zhodnocení využití nástroje OiRA ve školách a školských zařízeních a také sepsání návrhu společného prohlášení evropských sociálních partnerů ve vzdělávání s cílem podpořit využití nástroje OiRA ve vzdělávacích institucích.

Obnova odborů – seminář online

Seminář s názvem Obnova odborů upořádaly školské odbory ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung v rámci projektu Vzdělávání a demokracie.

Privatizační trendy v evropských vzdělávacích systémech

Dne 31. března 2021 se konala online konference s názvem „Vzdělávání v Evropě od rezistence k obnově: Veřejné investice, privatizace, reformy a role pracovněprávních vztahů“ (Education in Europe from Resistance to Recovery: Public Investment, Privatisation, Reforms and the role of Industrial Relations). Tato konference uzavírala roční výzkum koordinovaný organizací ETUCE[1].


[1] Celý název projektu byl „Sociální dialog a pracovněprávní vztahy ve vzdělávání: Výzvy mnohoúrovňového řízení a privatizace v Evropě“ (Social dialogue and industrial relations in education: the challenges of multi-level governance and of privatisation in Europe).

Finská škola během pandemie

Finská ambasáda v České republice uspořádala společně se Skandinávským domem online přednášku o tom, jak finské školství reagovalo na pandemii COVID-19. Přednášel pan Kalle Komulainen, ředitel druhé největší střední školy ve Finsku – Metsokangas Comprehensive School – ve městě Oulu. Jaké jsou tedy finské „covidové“ zkušenosti ze školství?

Webinář ETUCE: Odbory v době pandemie COVID-19 a po ní

Dne 12. 3. 2021 se konal webinář ETUCE s názvem Odbory v době pandemie COVID-19 a po ní (Education trade unions in the times of COVID-19 and beyond). Tento webinář byl další ze specializované série webinářů ETUCE, které reflektují dopad pandemie COVID-19 na sektor vzdělávání a jeho pracovníky.

Stránky