ČMOS PŠ podpořil pracovníky ve školství na Ukrajině

ČMOS PŠ podpořil kolegy z ukrajinského svazu TUEWSWU (Odborový svaz pracovníků Ukrajiny ve vzdělávání a vědě) a svazu VPONU (Svobodný odborový svaz vzdělávání a vědy Ukrajiny).

Oba svazy společně dne 15. 1. 2020 uspořádaly protestní akci proti návrhu zákona regulujícího pracovněprávní problematiku. Tento návrh zákona byl předložen ukrajinskému parlamentu, aniž by byl řádně konzultován s odbory, což je v rozporu se stávajícími právními předpisy. Návrh zákona navíc umožňuje:

Stáž v mezinárodní organizaci ETUCE

ETUCE nabízí od 1. února 2020 jedno místo pro stážistu. Jedná se o pětiměsíční stáž od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020. (Možnost je i desetiměsíčního období).

Stáž v mezinárodní organizaci ETUCE

ETUCE nabízí od 1. února 2020 tři místa pro stážisty. Jedná se o pětiměsíční stáž od 1. 2. 2020. (Možnost je i desetiměsíčního období).

8. sjezd Education International

Ve dnech 23. 7. – 26. 7. 2019 proběhl 8.sjezd Education International, jejímž členem je i ČMOS PŠ. V rámci sjezdu byla přijata řada rezolucí a byl schválen i nový text základních dokumentů Education International.

Stránky