COVID přispěl ke zvýšení nerovností a chudoby

Konference ETUCE 2020

Ve dnech 1. – 2. prosince 2020 proběhla Konference ETUCE 2020. ETUCE je federací 127 odborových svazů z 51 zemí, která reprezentuje 11 milión členů po celé Evropě. Členem ETUCE je i ČMOS PŠ. Tato konference se koná jednou za čtyři roky a letos to bylo  poprvé v historii, kdy se konference konala online. Tématem Konference ETUCE 2020 byla podpora učitelské profese, demokracie a udržitelného rozvoje.

Jednání předsedy ČMOS PŠ se zástupci z Evropské komise

Dne 4.11. 2020 proběhla online schůzka zástupců ČMOS PŠ se zástupci z Evropské komise, kteří jako každý rok na podzim sbírají data o České republice o jednotlivých segmentech jejího hospodářství. Data jsou shromažďována v rámci procesu evropského semestru a na jejich základě je Evropskou komisí vypracována zpráva o České republice, na kterou je navázána příprava politik a reforem členského státu pro následující období.

Jsou studenti schopni prosperovat v navzájem propojeném světě?

Výsledky šetření PISA 2018

Dne 22. 10. 2020 vydala organizace OECD další svazek šetření PISA 2018. Jedná se již o šestý svazek v řadě. Ve svazku označeném číslem 6 se OECD zabývala zkoumáním globálních dovedností studentů.

Cílem tohoto netradičního šetření bylo prozkoumat schopnost studentů vnímat události na místní, národní a mezikulturní úrovni, pochopit je a přijmout různé úhly pohledu a názorů na danou věc, aby následně mohli sami zaujmout postoj ve věci a podniknout další kroky.

Světový den učitelů 2020 Učitelé: Průvodci krizí, tvůrci nové budoucnosti

Letošní rok 5. října snad více než kdy předtím budou lidé po celém světě slavit s učiteli a poděkují jim tak za jejich ohromný přínos pro naší společnost. Přestože nám ještě nemusí být tak úplně jasné, co jsme zažili v měsících, které předcházely letošnímu Světovému dni učitelů, jedna věc je ale evidentní: Učitelé a další pracovníci ve školství úspěšně zdolali všechny výzvy a zajistili i v těch nejnepříznivějších podmínkách, že žáci a studenti mohli pokračovat ve vzdělávání. (Citace z tiskové zprávy organizace ETUCE, vydané při příležitosti Světového dne učitelů 5. října 2020.)

Znevýhodnění studenti čelí riziku horšího vzdělání

Organizace OECD zveřejnila výsledky šetření PISA 2018 Svazek V. Tato zjištění se týkají hlavně studentů ze znevýhodněného prostředí.

Stránky