Principy EI a OECD pro efektivní a spravedlivou obnovu vzdělávání

Organizace Education International a OECD společně sepsaly deset principů pro obnovu vzdělávání po pandemii.

ETUCE vyjádřil solidaritu postiženým oblastem

Susan Flocken, evropská ředitelka ETUCE (Evropský výbor odborových svazů pro vzdělávání), zaslala vedení svazu vyjádření solidarity České republice a oblastem postiženým tornádem.

Mladí odboráři diskutovali o podpoře demokratických hodnot

Ve druhé polovině června se konal mezinárodní online seminář s názvem Mladí odboráři podporují demokratické hodnoty. Online seminář pořádal ČMOS PŠ ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung v České republice v rámci společného projektu Vzdělávání a demokracie: Role učitelů a jejich organizací v demokratické společnosti.

Světová konference UNESCO ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Ve dnech 17. – 19. 5. 2021 se koná Světová konference UNESCO ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 

Závěrečná konference k BOZP a ke zlepšování hodnocení rizik na pracovišti

Dne 6. 5. 2021 se konala závěrečná online konference projektu EFEE a ETUCE s názvem OSH4Edu – Evropští sektoroví sociální partneři ve vzdělávání zlepšují hodnocení rizik ve vzdělávacích institucích, jejímž předmětem jednání bylo BOZP a zhodnocení využití nástroje OiRA ve školách a školských zařízeních a také sepsání návrhu společného prohlášení evropských sociálních partnerů ve vzdělávání s cílem podpořit využití nástroje OiRA ve vzdělávacích institucích.

Stránky