Světová banka zmrazuje investice do soukromého ziskového vzdělávacího sektoru

Mezinárodní finanční korporace (IFC), která patří do skupiny Světové banky, učinila oficiální závazek, že zmrazí jakékoliv přímé a nepřímé investice do soukromého ziskového vzdělávacího sektoru na úrovni mateřských, základních a středních škol. Tuto zprávu uvítala organizace Education International, jejímž je ČMOS PŠ členem, neboť dle jejího názoru financování soukromého sektoru v oblasti vzdělávání bylo v rozporu s cílem udržitelného rozvoje SDG 4, který míří na zajištění rovného a inkluzivního vzdělávání pro všechny.

Susan Flocken pracovníkům školství

Pozdrav ředitelky ETUCE (evropské sekce Education International)

Epidemie COVID -19 je krizí veřejného zdraví a tato krize je úplně jiná než cokoliv, co Evropa po mnoho let zažila. Jako evropská ředitelka ETUCE, sdružení odborových organizací, které reprezentuje přes milión pracovníků ve školství v Evropě, bych chtěla vyjádřit solidaritu našim členským organizacím, říká mimo jiné ve svém pozdravu pracovníkům školství Susan Flocken.

Učitelé jako oceňovaní profesionálové

Vyšel druhý svazek světového šetření TALIS 2018

Dne 23. 3. 2020 publikovala OECD druhý svazek světového šetření TALIS 2018. TALIS 2018 je třetím šetřením v pořadí po TALIS 2008 a TALIS 2013. TALIS 2018 je oproti těmto dvěma předchozím šetřením asi nejvíce komplexní.

Šetření TALIS jsou jediným světovým šetřením, které provádí mezinárodní organizace (OECD). TALIS se v současné době účastní 48 zemí a oblastí.

Světový akční týden pro vzdělávání

„Investujte do veřejného vzdělávání právě teď“

Světový akční týden pro vzdělávání (Global Action Week for Education) je organizován občanskou společností Global Campaign for Education. Jde o koalici odborů a organizací občanské společnosti, která se angažuje ve vzdělávání. Zakládajícím členem tohoto uskupení je Education International.

Akční plán ETUCE týkající se genderové rovnoprávnosti

ETUCE zveřejnila svůj nový akční plán s tématem genderové rovnoprávnosti, který byl vypracován na základě výsledků projektu ETUCE s názvem Sociální dialog a genderová rovnoprávnost.

Tento akční plán aktualizuje Strategii ETUCE genderové rovnoprávnost a rozvíjí šest hlavních témat:

Stránky