Veřejná konzultace Evropské komise týkající se digitálního vzdělávání

Dne 4. 9. 2020 přispěl ČMOS PŠ do veřejné diskuse vyhlášené Evropskou komisí ve věci digitálního vzdělávání. Cílem veřejné konzultace je revidovat dokument Evropské komise s názvem Digital Education Action Plan a zapracovat do něho zkušenosti s digitálním vzděláváním během pandemie COVID-19 na jaře roku 2020.

Společná prohlášení ETUCE a ETUC v oblasti vyššího vzdělávání a odborného vzdělávání

Organizace ETUCE ve spojení s ETUC vydaly dne 2. 7. 2020 dvě společná stanoviska. První společné stanovisko je ve věci sledování absolventů vyššího vzdělávání a odborného vzdělávání...

ETUCE vyjadřuje solidaritu kolegům v Bělorusku

Dne 20. 8. 2020 vydala mezinárodní organizace ETUCE svým jménem a jménem svých členských organizací prohlášení týkající se situace v Bělorusku. ETUCE v něm vyjadřuje mj. solidaritu všem lidem, učitelům a ostatním pracovníkům ve školství v Bělorusku, a obzvláště své členské organizaci ESTU.

Prohlášení ETUCE o cestě k obnově po krizi COVID-19

(Přijato výborem ETUCE Committee 16. června 2020)

Pandemie COVID-19 je zdravotní, sociální a ekonomickou krizí. Neblahé důsledky této krize zasáhnou nejvíce zranitelnou část společnosti a vzdělávání je klíčovým sektorem, který by měl tyto negativní následky řešit a napomáhat k obnově.

Dopad pandemie COVID-19 na předškolní výchovu

Webinář Education International 

Dne 28. 5. 2020 proběhl webinář Education International s názvem Zhodnocení a reakce na dopad pandemie COVID-19 na předškolní výchovu. Cílem webináře bylo poskytnout účastníkům příležitost diskutovat o výzvách a dopadu pandemie COVID-19 na sektor předškolního vzdělávání.

Stránky