ETUCE informovala o protestu v Betlémské kapli

Czech Republic: Protest action of 1 September

On 1 September 2017, Czech and Moravian Trade Union of Workers in Education (ČMOS PŠ), ETUCE member organisation in Czech Republic, together with the Trade Union of Higher and Academic Education, education professional associations and students held for the first time a mutual protest action.

Czech and Moravian Trade Union for Workers in Education (CMOS PS) and the Trade Union of Workers in Higher Education are planning protests

On 13 July 2017, a mutual meeting of ČMOS PŠ and the Trade Union of Workers in Higher and Academic Education was held in Prague. The meeting was attended by the president of Czech Rectors Conference, prof. T. Zima, and the president of the Council of Universities and Colleges, doc. J. Fischer. The topic of the meeting were recent changes, which have been introduced together with the planned Ministry of Education budget in the framework of the national budget for the Czech republic for the year 2018.

Strategie EK pro kvalitní vzdělávání pro všechny

Evropská komise zveřejnila dne 30. května 2017 sdělení o rozvoji škol a vynikající výuce poskytující výborný start do života.

Publikace OECD: PISA 2015 Results (Volume IV) Students Financial Literacy

Dne 24. května 2017 byla zveřejněna další část výsledků šetření PISA 2015, které bylo věnované tématu finanční gramotnosti, jako jedné z nových klíčových kompetencí v kontextu obav z vývoje veřejných i soukromých systémů sociálního zabezpečení, demografických změn, včetně stárnutí obyvatelstva, i v kontextu rozšiřování a kompletnosti nabídky finančních služeb.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů

Dne 30. 5. 2017 vydala Evropská komise Sdělení s názvem Rozvoj škol a vynikající výuka poskytující výborný start do života.

Stránky