Odborové svazy v Evropě přijaly strategie na obnovu vzdělávacího sektoru po pandemii COVID-19

Mimořádná konference ETUCE 2021

Ve dnech 5. až 6. 7. 2021 se setkali online delegáti členských organizací ETUCE (Evropský výbor odborových svazů pro vzdělávání) na Mimořádné konferenci ETUCE 2021 a diskutovali o budoucnosti vzdělávacího sektoru v Evropě. Konference se zúčastnila i delegace ČMOS PŠ vedená předsedou svazu Františkem Dobšíkem. 

Principy EI a OECD pro efektivní a spravedlivou obnovu vzdělávání

Organizace Education International a OECD společně sepsaly deset principů pro obnovu vzdělávání po pandemii.

ETUCE vyjádřil solidaritu postiženým oblastem

Susan Flocken, evropská ředitelka ETUCE (Evropský výbor odborových svazů pro vzdělávání), zaslala vedení svazu vyjádření solidarity České republice a oblastem postiženým tornádem.

Mladí odboráři diskutovali o podpoře demokratických hodnot

Ve druhé polovině června se konal mezinárodní online seminář s názvem Mladí odboráři podporují demokratické hodnoty. Online seminář pořádal ČMOS PŠ ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung v České republice v rámci společného projektu Vzdělávání a demokracie: Role učitelů a jejich organizací v demokratické společnosti.

Světová konference UNESCO ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Ve dnech 17. – 19. 5. 2021 se koná Světová konference UNESCO ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 

Stránky