Cena pro učitele odborného výcviku

Evropská komise ve spolupráci se skupinou specialistů z „Platformy evropských asociacíposkytovatelů učňovského vzdělávání a přípravy“ (Platform of European Associations of VETProviders), Obessu a ETUCE vyhlásila cenu pro učitele odborného výcviku.

Konference představitelů zemí Visegrádu, Rumunska, Bulharska a Kypru

Dne 28. 3. 2019 proběhla v Budapešti konference zástupců odborových svazů ze zemí Visegrádskéčtyřky, Rumunska, Bulharska a Kypru. Konference se zúčastnila i evropská ředitelka ETUCE, SusanFlocken. Tuto akci organizoval maďarský odborový svaz PSZ (Pedagógusok Szakszervezete) upříležitosti oslav sto let svojí existence.

Mezinárodní summit učitelské profese, ISTP 2019

International Summit on the Teaching Profession

Helsinky, 14.-15. 3. 2019

Summit umožňuje setkání ministrů školství jednotlivých zemí, zástupců odborů a specialistů na vzdělávání, aby společně debatovali o vzdělávacích politikách, možných reformách a podobách různých systémů školství.

Veřejné slyšení ETUCE: Formování budoucnosti Evropy s pomocí učitelů

ETUCE pořádá veřejné slyšení s názvem: „Formování budoucnosti Evropy s pomocí učitelů“. Toto veřejné slyšení se uskuteční v Bruselu dne 12. 3. 2019 od 14:00 do 16:00.

Veřejné slyšení se bude konat v hotelu Thon Hotel Brussels City Centre (sál Oslo). Avenue du Boulevard 17, 1210 Brusel.

Evropská komise: Zpráva o české republice

Dne 27. 2. 2019 vydala Evropská komise dokument s názvem Zprávy o jednotlivých zemích a hloubkové přezkumy. Jedná se o jeden ze stěžejních dokumentů tzv. evropského semestru. Evropská komise v tomto dokumentu shrnuje a zveřejňuje svoje závěry o stavu ekonomiky a reforem daného členského státu. Své závěry zakládá na datech, která se zástupcům Evropské komise podařilo sebrat během podzimu předešlého roku (tedy 2018), a na základě dat z Roční analýzy růstu na rok 2019. Tento dokument následně slouží jako hlavní podklad pro návrh doporučení Rady EU národním státům.

Stránky