Doporučení k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018

Dne 23. 5. 2018 vydala Evropská komise dokument s názvem Doporučení pro Doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018. Jde o pomyslný kulminační bod v běhu evropského semestru koordinace hospodářských politik, který se začíná v listopadu každého roku, kdy Komise přijme roční analýzu růstu.

Stanovisko ETUCE týkající se nového Akčního plánu digitálního vzdělávání EU 2020

Dne 17. ledna 2018 vydala Evropská komise sdělení nazvané Akční plán digitálního vzdělávání. Toto sdělení je součástí dokumentu Vzdělávací strategie EU v letech po roce 2020. Tento plán představuje konkrétní opatření, která se mají přijmout do roku 2020 a zároveň nastiňuje cíle po roce 2020. Tento plán se vyvíjí jako integrální část Evropského vzdělávacího prostoru.

ISTP summit v Lisabonu

Ve dnech 22. – 23. 3. 2018 proběhl v Lisabonu v Portugalsku Mezinárodní summit učitelské profese (ISTP – International Summit on the Teaching Profession). Tento summit společně pořádali portugalský ministr školství Tiago Brandão, ředitel OECD pro oblast vzdělávání a dovedností, Andreas Schleicher a generální tajemník Education International, David Edwards.

Pozice ETUCE týkající se Strategie EU vzdělávání v letech po roce 2020

Dne 14. listopadu 2017 vydala Evropská komise dokument s názvem Posílení evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury – Příspěvek Evropské komise na setkání vedoucích pracovníků v Goteborgu 17. listopadu 2017. Tento dokument se zaměřuje na vytyčení nové politiky vzdělávání a jejich cílů v letech 2018 – 2020.

Czech Republic: Education trade unions’ petition yields results

On 12 January 2018, František Dobšík, Czech and Moravian Trade Union of Workers in Education (ČMOS PŠ), ETUCE member organisation in Czech Republic, together with the Trade Union of Higher and Academic Education, had a successful meeting with the Prime Minister of the Czech Republic, Andrej Babiš, and the Minister of Education of the Czech Republic, Robert Plaga. The main topic of discussion was a request for increased funding of education and better rules for the financing of education, science and research in the country.

Stránky