Jaké postavení má učitelská profese ve společnosti?

Education International, mezinárodní odborová organizace pracovníků v sektoru vzdělávání, oficiálně publikovala 13. 10. 2021 online verzi zprávy s názvem Globální zpráva o statusu učitelů 2021. Jedná se již o třetí zprávu v pořadí, která se podrobně zabývá statusem učitelů. Předchozí zprávy vydala organizace Education International v roce 2018 a 2015.

SVĚTOVÝ DEN UČITELŮ 2021

Na památku těch, kteří odešli

Dne 5. října oslavíme Světový den učitelů. Tento svátek se slaví již od roku 1994 a připomíná přijetí společného dokumentu Mezinárodní organizace práce (MOP) a UNESCO s názvem Doporučení týkající se postavení učitelů (tzv. charta učitelů) z roku 1966.

Publikace Education at a Glance 2021

Vyrovnat se s nerovností ve vzdělávání je složité

Organizace OECD vydala publikaci Education at a Glance pro rok 2021 (dále jen EAG). Publikace EAG je vydávána každý rok a poskytuje aktuální analýzu všech vzdělávacích systémů v rámci členských zemí OECD. Na rozdíl od dalších publikací OECD, jako je PISA a TALIS, obsahuje tato publikace doporučení konkrétních politik na řešení jednotlivých problémů.

Odborové svazy ve vzdělávání jako průvodci udržitelnou obnovou po pandemii COVID-19

Kulatý stůl ETUCE pro střední a východní Evropu 2021

Ve dnech 7. až 8. července 2021 se konal online Kulatý stůl ETUCE pro střední a východní Evropu, kterého se zúčastnili i delegáti ČMOS PŠ. 

Odborové svazy v Evropě přijaly strategie na obnovu vzdělávacího sektoru po pandemii COVID-19

Mimořádná konference ETUCE 2021

Ve dnech 5. až 6. 7. 2021 se setkali online delegáti členských organizací ETUCE (Evropský výbor odborových svazů pro vzdělávání) na Mimořádné konferenci ETUCE 2021 a diskutovali o budoucnosti vzdělávacího sektoru v Evropě. Konference se zúčastnila i delegace ČMOS PŠ vedená předsedou svazu Františkem Dobšíkem. 

Stránky