Newsletter OECD

OECD vydala newsletter se zaměřením na učitelskou profesi. Newsletter obsahuje následující příspěvky:

On-line kurs ETUI k základům evropských rad zaměstnanců

Evropský odborový institut (ETUI) pořádá on-line kurz s názvem “EWCs: the rules of the game” týkající se evropských rad zaměstnanců.

Stáž v mezinárodní organizaci ETUCE

ETUCE nabízí od 1. září 2019 jedno místo pro stážistu.

TALIS 2018

Dne 19. 6. 2019 vydala organizace OECD zprávu s názvem TALIS 2018. Jedná se o první část šetření, která se zaměřuje na učitele a ředitele škol, možnosti jejich dalšího profesního rozvoje a měnící se prostředí vzdělávání. Druhá část šetření bude vydána v březnu 2020 a bude se zaměřovat na zkoumání míry stresu, spokojenost učitelů a vedoucích pracovníků s jejich profesí, možnosti kariérního postupu a autonomie vedoucích pracovníků.

Česká republika by měla více podpořit učitelské povolání

Dne 5. 6. 2019 vydala Evropská komise dokument s názvem Doporučení pro Doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019. Za tímto složitým názvem se neskrývá nic jiného než tzv. doporučení pro členský stát EU, který předložila Evropská komise na základě komplexní analýzy hospodářské politiky České republiky Radě EU ke schválení.

Stránky