Společné prohlášení EI a ETUCE o Ukrajině

Pracovníci ve vzdělávání na celém světě stojí za ukrajinským lidem a odsuzují akt válečné agrese Ruska. I školské odbory vyjadřují svou solidaritu.

Podpora Ukrajině

František Dobšík, předseda ČMOS PŠ vyjádřil podporu Ukrajině: ČMOS PŠ velmi odsuzuje agresivní politiku Ruska vůči Ukrajině. Vyjadřujeme podporu našim kolegům ze svazů VPONU (Svobodný odborový svaz vzdělávání a vědy na Ukrajině) a TUESWU (Odborový svaz pracovníků vzdělávání a vědy na Ukrajině), učitelům a studentům i všem obyvatelům Ukrajiny.

 

Britští akademičtí pracovníci stávkují

Vyjadřujeme solidaritu členům svazu UCU 

Svaz UCU, který ve Spojeném království zastupuje akademické pracovníky, vyhlásil ve dnech 14. – 19. 2. 2022 stávku. Stávka má pokračovat i v pondělí 21. 2. a v úterý 22. 2. 2022. Cílem stávky je uhájit penzijní podmínky a zlepšit platové i pracovní podmínky akademických pracovníků ve Spojeném království.

Rozvoj systému podpory pro začínající učitele

V období od 1. prosince 2021 do 31. ledna 2024 bude probíhat společný projekt Lotyšského odborového svazu zaměstnanců ve vzdělávání a vědě (LIZDA) a odborových svazů z Litvy, Polska a České republiky. Tento projekt probíhá v rámci programu Erasmus+ KA220-SCH – Partnerská spolupráce na školním vzdělávacím projektu „Rozvoj systému podpory pro začínající učitele“ (Podpora učitelů), projekt č. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284.

Novoroční pozdrav 2022 evropské ředitelky ETUCE

Evropská ředitelka ETUCE Susan Flocken ve svém novoročním pozdravu zdůraznila, že vzájemná spolupráce a solidarita jsou naší hlavní silou. Prožili jsme dva náročné roky v pandemii. Během pandemie se ukázala jako velice relevantní témata spojená s BOZP, pracovními podmínkami a odměňováním. 

Stránky