Konference ETUCE na téma další vzdělávání učitelů

Ve dnech 19. – 20. září 2018 proběhla v Bruselu pod záštitou ETUCE konference s názvem „Posilování kapacity odborových svazů ve školství za účelem reprezentace profesionálních potřeb učitelů v sociálním dialogu“ (“Strenghtening the capacity of education trade unions to represent teachers‘ professional needs in social dialogue“). Konference se zúčastnili zástupci z 29 zemí evropského regionu.

Květnové zasedání Rady Evropské unie pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport

Ve dnech 22. a 23. května 2018 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Radě předsedal bulharský ministr pro vzdělávání a vědu Krasimir Valchev. Evropskou komisi zastupoval komisař Tibor Navracsics. Delegaci ČR vedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Doporučení k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018

Dne 23. 5. 2018 vydala Evropská komise dokument s názvem Doporučení pro Doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018. Jde o pomyslný kulminační bod v běhu evropského semestru koordinace hospodářských politik, který se začíná v listopadu každého roku, kdy Komise přijme roční analýzu růstu.

Stanovisko ETUCE týkající se nového Akčního plánu digitálního vzdělávání EU 2020

Dne 17. ledna 2018 vydala Evropská komise sdělení nazvané Akční plán digitálního vzdělávání. Toto sdělení je součástí dokumentu Vzdělávací strategie EU v letech po roce 2020. Tento plán představuje konkrétní opatření, která se mají přijmout do roku 2020 a zároveň nastiňuje cíle po roce 2020. Tento plán se vyvíjí jako integrální část Evropského vzdělávacího prostoru.

ISTP summit v Lisabonu

Ve dnech 22. – 23. 3. 2018 proběhl v Lisabonu v Portugalsku Mezinárodní summit učitelské profese (ISTP – International Summit on the Teaching Profession). Tento summit společně pořádali portugalský ministr školství Tiago Brandão, ředitel OECD pro oblast vzdělávání a dovedností, Andreas Schleicher a generální tajemník Education International, David Edwards.

Stránky