Šetření TALIS/PISA: „Motivovaní studenti se skvělými studijními výsledky? Co mohou školy a učitelé udělat?“

OrganizaceOrganizace OECD dne 2. 2. 2021 oficiálně publikovala zprávu s názvem „Motivovaní studenti se skvělými studijními výsledky? Co mohou školy a učitelé udělat?“ (Positive, High-achieving Students? | READ online (keepeek.com), která vznikla v rámci spojeného projektu TALIS/PISA.

Vzdělávání a demokracie

Role učitelů a jejich organizací v demokratické společnosti

V rámci společného projektu ČMOS PŠ a nadace Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice byl uspořádán online kulatý stůl s názvem Vzdělávání a demokracie: Role učitelů a jejich organizací v demokratické společnosti. (Konal se 10. 12. 2020.)

COVID přispěl ke zvýšení nerovností a chudoby

Konference ETUCE 2020

Ve dnech 1. – 2. prosince 2020 proběhla Konference ETUCE 2020. ETUCE je federací 127 odborových svazů z 51 zemí, která reprezentuje 11 milión členů po celé Evropě. Členem ETUCE je i ČMOS PŠ. Tato konference se koná jednou za čtyři roky a letos to bylo  poprvé v historii, kdy se konference konala online. Tématem Konference ETUCE 2020 byla podpora učitelské profese, demokracie a udržitelného rozvoje.

Jednání předsedy ČMOS PŠ se zástupci z Evropské komise

Dne 4.11. 2020 proběhla online schůzka zástupců ČMOS PŠ se zástupci z Evropské komise, kteří jako každý rok na podzim sbírají data o České republice o jednotlivých segmentech jejího hospodářství. Data jsou shromažďována v rámci procesu evropského semestru a na jejich základě je Evropskou komisí vypracována zpráva o České republice, na kterou je navázána příprava politik a reforem členského státu pro následující období.

Jsou studenti schopni prosperovat v navzájem propojeném světě?

Výsledky šetření PISA 2018

Dne 22. 10. 2020 vydala organizace OECD další svazek šetření PISA 2018. Jedná se již o šestý svazek v řadě. Ve svazku označeném číslem 6 se OECD zabývala zkoumáním globálních dovedností studentů.

Cílem tohoto netradičního šetření bylo prozkoumat schopnost studentů vnímat události na místní, národní a mezikulturní úrovni, pochopit je a přijmout různé úhly pohledu a názorů na danou věc, aby následně mohli sami zaujmout postoj ve věci a podniknout další kroky.

Stránky