Česká republika by měla více podpořit učitelské povolání

Dne 5. 6. 2019 vydala Evropská komise dokument s názvem Doporučení pro Doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019. Za tímto složitým názvem se neskrývá nic jiného než tzv. doporučení pro členský stát EU, který předložila Evropská komise na základě komplexní analýzy hospodářské politiky České republiky Radě EU ke schválení.

Cena pro učitele odborného výcviku

Evropská komise ve spolupráci se skupinou specialistů z „Platformy evropských asociacíposkytovatelů učňovského vzdělávání a přípravy“ (Platform of European Associations of VETProviders), Obessu a ETUCE vyhlásila cenu pro učitele odborného výcviku.

Konference představitelů zemí Visegrádu, Rumunska, Bulharska a Kypru

Dne 28. 3. 2019 proběhla v Budapešti konference zástupců odborových svazů ze zemí Visegrádskéčtyřky, Rumunska, Bulharska a Kypru. Konference se zúčastnila i evropská ředitelka ETUCE, SusanFlocken. Tuto akci organizoval maďarský odborový svaz PSZ (Pedagógusok Szakszervezete) upříležitosti oslav sto let svojí existence.

Mezinárodní summit učitelské profese, ISTP 2019

International Summit on the Teaching Profession

Helsinky, 14.-15. 3. 2019

Summit umožňuje setkání ministrů školství jednotlivých zemí, zástupců odborů a specialistů na vzdělávání, aby společně debatovali o vzdělávacích politikách, možných reformách a podobách různých systémů školství.

Veřejné slyšení ETUCE: Formování budoucnosti Evropy s pomocí učitelů

ETUCE pořádá veřejné slyšení s názvem: „Formování budoucnosti Evropy s pomocí učitelů“. Toto veřejné slyšení se uskuteční v Bruselu dne 12. 3. 2019 od 14:00 do 16:00.

Veřejné slyšení se bude konat v hotelu Thon Hotel Brussels City Centre (sál Oslo). Avenue du Boulevard 17, 1210 Brusel.

Stránky