Mezinárodní den vzdělávání

Dne 24. ledna slavíme Mezinárodní den vzdělávání. Mezinárodní den vzdělávání byl ustanoven na základě rezoluce Valného shromáždění OSN ze 3. 12. 2018 a poprvé byl slaven v roce 2019.

Evropské osvědčení o digitálních dovednostech

Evropské osvědčení o digitálních dovednostech – EDSC (European Digital Skills Certificate) cílí na posílení digitálních kompetencí v celé Evropě. Toto osvědčení má sloužit tomu, aby si každý mohl ohodnotit úroveň svých digitálních dovedností, najít, jaké úrovni jeho dovednosti odpovídají na škále Evropského rámce digitálních dovedností, a aby byl motivován další digitální dovednosti získat. Osvědčení by uznávaly vlády, zaměstnavatelé a další zainteresované osoby v evropských zemích, a to by pomohlo k usnadnění a zvýšení transparentnosti při validaci digitálních dovedností jednotlivců (např. uchazečů o zaměstnání).

Odbory a téma udržitelného životního prostředí

Na konci října 2022 proběhla závěrečná konference dvouletého projektu ETUCE spolufinancovaného Evropskou komisí, který měl název „Education for Social Change: The role of Education in addressing Sustainable Environmental Development“ (Vzdělávání podporuje sociální změnu: Role vzdělávání v otázkách udržitelného rozvoje životního prostředí).

Světový den učitelů 2022

Hlavním tématem letošního Světového dne učitelů je role učitelů při transformaci vzdělávání.

Světový den učitelů se slaví od roku 1994 vždy 5. října. Jedná se o připomínku výročí přijetí doporučení ze společné konference Mezinárodní organizace práce při OSN a UNESCO k postavení učitelů, tzv. Charty učitelů. Obsahem tohoto doporučení jsou práva a povinnosti učitelů i standardů jejich počáteční přípravy, dalšího vzdělávání a zaměstnávání.

Postavení začínajících učitelů v České republice

Čtyři odborové svazy, LIZDA (Lotyšsko), LESTU (Litva), ZNP (Polsko) a ČMOS PŠ (Česká republika), se rozhodly, že společně prozkoumají a zmapují postavení a podporu začínajících učitelů ve svých zemích. Celý název projektu, který společně v rámci programu Erasmus+ v roce 2021 začaly, je Vývoj systému podpory pro začínající učitele.

Stránky