OECD publikovala souhrn materiálů týkajících se pandemie COVID-19 a školství

Soubor online materiálů na podporu vedení výuky i v době uzavření škol a pandemie COVID-19

Stáž v mezinárodní organizaci ETUCE

ETUCE nabízí od 1. 9. 2020 tři místa pro stážisty. Jedná se o desetiměsíční stáž od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021. (Možnost je i pětiměsíčního období od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021).

Nepedagogičtí pracovníci škol čelí pandemii i nespravedlivým podmínkám

Jaké jsou cíle odborů při zlepšování podmínek pro práci "nepedagogů"

V pořadí třetí Světový den nepedagogických pracovníků se slaví 16. května 2020. Ten letošní má motto: „Společně s nepedagogickými pracovníky ochraňujme vzdělávací komunitu na celém světě.“

Světová banka zmrazuje investice do soukromého ziskového vzdělávacího sektoru

Mezinárodní finanční korporace (IFC), která patří do skupiny Světové banky, učinila oficiální závazek, že zmrazí jakékoliv přímé a nepřímé investice do soukromého ziskového vzdělávacího sektoru na úrovni mateřských, základních a středních škol. Tuto zprávu uvítala organizace Education International, jejímž je ČMOS PŠ členem, neboť dle jejího názoru financování soukromého sektoru v oblasti vzdělávání bylo v rozporu s cílem udržitelného rozvoje SDG 4, který míří na zajištění rovného a inkluzivního vzdělávání pro všechny.

Susan Flocken pracovníkům školství

Pozdrav ředitelky ETUCE (evropské sekce Education International)

Epidemie COVID -19 je krizí veřejného zdraví a tato krize je úplně jiná než cokoliv, co Evropa po mnoho let zažila. Jako evropská ředitelka ETUCE, sdružení odborových organizací, které reprezentuje přes milión pracovníků ve školství v Evropě, bych chtěla vyjádřit solidaritu našim členským organizacím, říká mimo jiné ve svém pozdravu pracovníkům školství Susan Flocken.

Stránky