Mladí odboráři diskutovali o podpoře demokratických hodnot

Ve druhé polovině června se konal mezinárodní online seminář s názvem Mladí odboráři podporují demokratické hodnoty. Online seminář pořádal ČMOS PŠ ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung v České republice v rámci společného projektu Vzdělávání a demokracie: Role učitelů a jejich organizací v demokratické společnosti.

Světová konference UNESCO ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Ve dnech 17. – 19. 5. 2021 se koná Světová konference UNESCO ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 

Závěrečná konference k BOZP a ke zlepšování hodnocení rizik na pracovišti

Dne 6. 5. 2021 se konala závěrečná online konference projektu EFEE a ETUCE s názvem OSH4Edu – Evropští sektoroví sociální partneři ve vzdělávání zlepšují hodnocení rizik ve vzdělávacích institucích, jejímž předmětem jednání bylo BOZP a zhodnocení využití nástroje OiRA ve školách a školských zařízeních a také sepsání návrhu společného prohlášení evropských sociálních partnerů ve vzdělávání s cílem podpořit využití nástroje OiRA ve vzdělávacích institucích.

Obnova odborů – seminář online

Seminář s názvem Obnova odborů upořádaly školské odbory ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung v rámci projektu Vzdělávání a demokracie.

Privatizační trendy v evropských vzdělávacích systémech

Dne 31. března 2021 se konala online konference s názvem „Vzdělávání v Evropě od rezistence k obnově: Veřejné investice, privatizace, reformy a role pracovněprávních vztahů“ (Education in Europe from Resistance to Recovery: Public Investment, Privatisation, Reforms and the role of Industrial Relations). Tato konference uzavírala roční výzkum koordinovaný organizací ETUCE[1].


[1] Celý název projektu byl „Sociální dialog a pracovněprávní vztahy ve vzdělávání: Výzvy mnohoúrovňového řízení a privatizace v Evropě“ (Social dialogue and industrial relations in education: the challenges of multi-level governance and of privatisation in Europe).

Stránky