Veřejné slyšení ETUCE: Formování budoucnosti Evropy s pomocí učitelů

ETUCE pořádá veřejné slyšení s názvem: „Formování budoucnosti Evropy s pomocí učitelů“. Toto veřejné slyšení se uskuteční v Bruselu dne 12. 3. 2019 od 14:00 do 16:00.

Veřejné slyšení se bude konat v hotelu Thon Hotel Brussels City Centre (sál Oslo). Avenue du Boulevard 17, 1210 Brusel.

Evropská komise: Zpráva o české republice

Dne 27. 2. 2019 vydala Evropská komise dokument s názvem Zprávy o jednotlivých zemích a hloubkové přezkumy. Jedná se o jeden ze stěžejních dokumentů tzv. evropského semestru. Evropská komise v tomto dokumentu shrnuje a zveřejňuje svoje závěry o stavu ekonomiky a reforem daného členského státu. Své závěry zakládá na datech, která se zástupcům Evropské komise podařilo sebrat během podzimu předešlého roku (tedy 2018), a na základě dat z Roční analýzy růstu na rok 2019. Tento dokument následně slouží jako hlavní podklad pro návrh doporučení Rady EU národním státům.

ČMOS PŠ podpořil petici, kterou předložila Řecká federace učitelů základních škol (D.O.E.)

V únoru 2019 ČMOS PŠ podpořil petici č. 0580/2018, kterou předložil Athanasios Kikinis z Řecké federace učitelů základních škol (D.O.E.), ve věci pracovních smluv na dobu určitou pro učitele základních škol v Řecku.

ČMOS PŠ podpořil italské organizace FLC-CGIL, CISL Scuola, UILSCUOLA

V únoru 2019 ČMOS PŠ podpořil italské organizace FLC-CGIL, CISL Scuola, UILSCUOLA, které sdružují pracovníky ve školství, v jejich akci týkající se zákona o rozpočtu na rok 2019. Tento zákon byl vypracován bez konzultace se sociálními partnery a jeho obsah může vést k narůstání  nerovnosti v sektoru vzdělávání v Itálii.

Kampaň ETUCE: Formování budoucnosti Evropy s přispěním učitelů

Na speciální konferenci ETUCE v Aténách v listopadu 2018 byla spuštěna kampaň ETUCE s názvem Formování budoucnosti Evropy s přispěním učitelů.

Stránky