Publikace Education at a Glance 2021

Vyrovnat se s nerovností ve vzdělávání je složité

Organizace OECD vydala publikaci Education at a Glance pro rok 2021 (dále jen EAG). Publikace EAG je vydávána každý rok a poskytuje aktuální analýzu všech vzdělávacích systémů v rámci členských zemí OECD. Na rozdíl od dalších publikací OECD, jako je PISA a TALIS, obsahuje tato publikace doporučení konkrétních politik na řešení jednotlivých problémů.

Odborové svazy ve vzdělávání jako průvodci udržitelnou obnovou po pandemii COVID-19

Kulatý stůl ETUCE pro střední a východní Evropu 2021

Ve dnech 7. až 8. července 2021 se konal online Kulatý stůl ETUCE pro střední a východní Evropu, kterého se zúčastnili i delegáti ČMOS PŠ. 

Odborové svazy v Evropě přijaly strategie na obnovu vzdělávacího sektoru po pandemii COVID-19

Mimořádná konference ETUCE 2021

Ve dnech 5. až 6. 7. 2021 se setkali online delegáti členských organizací ETUCE (Evropský výbor odborových svazů pro vzdělávání) na Mimořádné konferenci ETUCE 2021 a diskutovali o budoucnosti vzdělávacího sektoru v Evropě. Konference se zúčastnila i delegace ČMOS PŠ vedená předsedou svazu Františkem Dobšíkem. 

Principy EI a OECD pro efektivní a spravedlivou obnovu vzdělávání

Organizace Education International a OECD společně sepsaly deset principů pro obnovu vzdělávání po pandemii.

ETUCE vyjádřil solidaritu postiženým oblastem

Susan Flocken, evropská ředitelka ETUCE (Evropský výbor odborových svazů pro vzdělávání), zaslala vedení svazu vyjádření solidarity České republice a oblastem postiženým tornádem.

Stránky