Speciální konference ETUCE v Aténách

Ve dnech 27. – 28. listopadu 2018 se konala v Aténách v Řecku Speciální konference ETUCE. Této konference se zúčastnil i ČMOS PŠ, který zde přednesl příspěvky na téma Odborová práva a Evropský semestr.

Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2018

Dne 16. 10. 2018 Evropská komise vydala dokument s názvem Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2018. Jedná se o dokument, který představuje roční hodnocení vzdělávacích systémů v Evropě.

Rovnost ve vzdělávání – Odstranění bariér sociální mobility

Dne 23. 10. 2018 vydala OECD zprávu s názvem Rovnost ve vzdělávání – Odstranění bariér sociální mobility. Zpráva se zaměřuje na vztah mezi socioekonomickým znevýhodněním a výsledky žáků ve škole, jejich pocitu pohody a možnosti sociální mobility.

Postavení učitelů a jejich profese ve světě

Dne 5. 10. 2018 vydala EI zprávu s názvem Global Status of Teachers and the Teaching Profession (Postavení učitelů a jejich profese ve světě). EI vydala tuto zprávu symbolicky v den, kdy se na celém světě slaví Den učitelů. Zprávu vypracovala profesorka Nelly P. Stromquist z Marylandské univerzity. Profesorka Nelly P. Stromquist postavila zprávu na výsledcích výzkumu, který si nechala EI vypracovat a kterého se zúčastnilo 140 učitelských organizací zahrnující učitele v předškolním i vyšším vzdělávání.

25 lekcí vzdělávání a demokracie

Brusel, 2. října 2018 – Education International, světová federace národních odborových svazů ve vzdělávání ve 177 zemích a teritoriích, která reprezentuje 32.5 miliónů pedagogických a nepedagogických pracovníků, vydala „25 lekcí vzdělávání a demokracie“, které se naučily odborové svazy ve vzdělávání po celém světě v průběhu svého vývoje.

Stránky