Dokumenty profesní sekce

Nadpis Datum vytvoření Soubor
Připomínky k novele školského zákona 29.04.2021 v 13:25 PDF icon 15_pripominky_k_novele_sk._zakona_leden_2020.pdf
Teze pro EK/ problémy vedoucích pracovníků ve školách 29.04.2021 v 13:21 PDF icon 12_teze_pro_ek_problemy_vedoucich_pracovniku_ve_skolach_2019.pdf
Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ /připomínky 29.04.2021 v 13:19 PDF icon 11_pripominky_hlavni_smery_2030.pdf
Učitelské noviny/ sekce vedoucích pracovníků 29.04.2021 v 13:16 PDF icon 10_ucitelske_noviny_vedouci_sekce_vedoucich_pracovniku_cmos_pracovniku_skolstvi.pdf
Učitelské noviny/ ONIV sekce VP a PŘO 29.04.2021 v 13:15 PDF icon 09_ucitelske_noviny_oniv_sekce_vedoucich_pracovniku_cmos_pracovniku_skolstvi.pdf
Dopis ředitelům_stávka 2019 29.04.2021 v 13:13 PDF icon 08_dopis_reditelum_2019_stavka.pdf
Dopis ředitelům_2019 29.04.2021 v 13:12 PDF icon 07_dopis_reditelum_2019.pdf
Připomínky k návrhům NV a vyhlášek /duben 2019 29.04.2021 v 13:10 PDF icon 06_pripominky_k_navrhum_nv_a_vyhlasek_duben_2019.pdf
Stanovisko k návrhu NV 75/2005 Sb. 29.04.2021 v 13:07 PDF icon 05_stanovisko_k_navrhu_nv_75_duben_2019.pdf
Připomínky k návrhu DZ 22.3.2019 29.04.2021 v 12:48 PDF icon 04_pripominky_k_navrhu_dz_22.3.2019.pdf
Příslib nenárokových složek - článek 29.04.2021 v 12:47 PDF icon 03_prislib_nenarokovych_slozek_nam_sborovny_nenaplni_2019.pdf
Usnesení volební konference VP a PŘO 23.1. 2020 05.02.2020 v 09:50 PDF icon usneseni_volebni_konference_vp_a_pro_23._1._2020.pdf
Usnesení volební konference VP a PŘO 23_1_2020 03.02.2020 v 08:57 PDF icon usneseni_volebni_konference_vp_a_pro_23._1._2020.pdf
Zápis z RV PV 19. 9. 2019 20.01.2020 v 10:15 Soubor zapis_rv_pv_19.9.2019.docx
Problematika odborného vzdělávání se zaměřením na aktualizace RVP a záměry revizí RVP 20.05.2019 v 13:31 Soubor problematika_odborneho_vzdelavani_se_zamerenim_na_aktualizace_rvp_a_zamery_revizi_rvp.docx

Stránky