Dokumenty profesní sekce

Nadpis Datum vytvoření Soubor
Podklady pro EK /říjen 2020 29.04.2021 v 13:35 PDF icon 18_podklady_pro_ek_rijen_2020.pdf
Připomínky ke Strategii 2030+ /září 2020 29.04.2021 v 13:28 PDF icon 17_pripominky_strategie_2030_zari_2020.pdf
Zpráva o činnosti sekce VP a PŘO /za rok 2019 29.04.2021 v 13:27 PDF icon 16_zprava_o_cinnosti_sekce_vp_a_pro_2019.pdf
Připomínky k novele školského zákona 29.04.2021 v 13:25 PDF icon 15_pripominky_k_novele_sk._zakona_leden_2020.pdf
Teze pro EK/ problémy vedoucích pracovníků ve školách 29.04.2021 v 13:21 PDF icon 12_teze_pro_ek_problemy_vedoucich_pracovniku_ve_skolach_2019.pdf
Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ /připomínky 29.04.2021 v 13:19 PDF icon 11_pripominky_hlavni_smery_2030.pdf
Učitelské noviny/ sekce vedoucích pracovníků 29.04.2021 v 13:16 PDF icon 10_ucitelske_noviny_vedouci_sekce_vedoucich_pracovniku_cmos_pracovniku_skolstvi.pdf
Učitelské noviny/ ONIV sekce VP a PŘO 29.04.2021 v 13:15 PDF icon 09_ucitelske_noviny_oniv_sekce_vedoucich_pracovniku_cmos_pracovniku_skolstvi.pdf
Dopis ředitelům_stávka 2019 29.04.2021 v 13:13 PDF icon 08_dopis_reditelum_2019_stavka.pdf
Dopis ředitelům_2019 29.04.2021 v 13:12 PDF icon 07_dopis_reditelum_2019.pdf
Připomínky k návrhům NV a vyhlášek /duben 2019 29.04.2021 v 13:10 PDF icon 06_pripominky_k_navrhum_nv_a_vyhlasek_duben_2019.pdf
Stanovisko k návrhu NV 75/2005 Sb. 29.04.2021 v 13:07 PDF icon 05_stanovisko_k_navrhu_nv_75_duben_2019.pdf
Připomínky k návrhu DZ 22.3.2019 29.04.2021 v 12:48 PDF icon 04_pripominky_k_navrhu_dz_22.3.2019.pdf
Příslib nenárokových složek - článek 29.04.2021 v 12:47 PDF icon 03_prislib_nenarokovych_slozek_nam_sborovny_nenaplni_2019.pdf
Usnesení volební konference VP a PŘO 23_1_2020 03.02.2020 v 08:57 PDF icon usneseni_volebni_konference_vp_a_pro_23._1._2020.pdf

Stránky