Dokumenty profesní sekce

Nadpis Datum vytvoření Soubor
Učitelské noviny/ Vyjádření k informaci MŠMT k platům /duben 2021 29.04.2021 v 13:48 PDF icon 23_ucitelske_noviny_vyjadreni_k_informaci_msmt_k_platum_duben_2021.pdf
Nesouhlas s jednáním ministra školství /leden 2021 29.04.2021 v 13:46 PDF icon 22_nesouhlas_s_jednanim_ministra_skolstvi_leden_2021.pdf
Prohlášení výzva home office /listopad 2020 29.04.2021 v 13:45 PDF icon 21_prohlaseni_vyzva_home_office_listopad_2020.pdf
Prohlášení k platům /listopad 2020 29.04.2021 v 13:36 PDF icon 19_prohlaseni_platy_listopad_2020.pdf
Podklady pro EK /říjen 2020 29.04.2021 v 13:35 PDF icon 18_podklady_pro_ek_rijen_2020.pdf
Připomínky ke Strategii 2030+ /září 2020 29.04.2021 v 13:28 PDF icon 17_pripominky_strategie_2030_zari_2020.pdf
Zpráva o činnosti sekce VP a PŘO /za rok 2019 29.04.2021 v 13:27 PDF icon 16_zprava_o_cinnosti_sekce_vp_a_pro_2019.pdf
Připomínky k novele školského zákona 29.04.2021 v 13:25 PDF icon 15_pripominky_k_novele_sk._zakona_leden_2020.pdf
Teze pro EK/ problémy vedoucích pracovníků ve školách 29.04.2021 v 13:21 PDF icon 12_teze_pro_ek_problemy_vedoucich_pracovniku_ve_skolach_2019.pdf
Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ /připomínky 29.04.2021 v 13:19 PDF icon 11_pripominky_hlavni_smery_2030.pdf
Učitelské noviny/ sekce vedoucích pracovníků 29.04.2021 v 13:16 PDF icon 10_ucitelske_noviny_vedouci_sekce_vedoucich_pracovniku_cmos_pracovniku_skolstvi.pdf
Učitelské noviny/ ONIV sekce VP a PŘO 29.04.2021 v 13:15 PDF icon 09_ucitelske_noviny_oniv_sekce_vedoucich_pracovniku_cmos_pracovniku_skolstvi.pdf
Dopis ředitelům_stávka 2019 29.04.2021 v 13:13 PDF icon 08_dopis_reditelum_2019_stavka.pdf
Dopis ředitelům_2019 29.04.2021 v 13:12 PDF icon 07_dopis_reditelum_2019.pdf
Připomínky k návrhům NV a vyhlášek /duben 2019 29.04.2021 v 13:10 PDF icon 06_pripominky_k_navrhum_nv_a_vyhlasek_duben_2019.pdf

Stránky