Monitor vzdělávání a odborné přípravy – Česká republika 2017

Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2017 zahrnuje dvacet osm zpráv jednotlivých zemí. Je založen na nejaktuálnějších kvantitativních a kvalitativních důkazech pro předložení a hodnocení nejnovějších politických opatření prováděných v každém členském státě EU se zaměřením na vývoj od poloviny roku 2016. Doplňuje proto jiné zdroje informací, které poskytují popis vnitrostátních systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Světový den učitelů 2017: Svoboda a posílení pozice učitelů v celé Evropě

Den 5. říjen patří od roku 1994 všem učitelům po celém světě jako poděkování za jejich usilovnou práci, oddanost profesi a neocenitelný přínos celé společnosti. Tématem letošního Světového dne učitelů je – „Učení ve svobodě, posilování pozice učitelů“. Toto téma je důležité, neboť svoboda a posilování pozice učitelů jsou nutné k tomu, aby umožnily učitelům vykonávat jejich povolání na sto procent.

Kulatý stůl ETUCE pro střední a východní Evropu

Ve dnech 27. - 29. září 2017 se v Rize v Lotyšsku konal Kulatý stůl pro střední a východní Evropu. Kulatý stůl organizuje ETUCE, evropská sekce Education International, každé dva roky. Tento rok bylo tématem kulatého stolu posilování odborových svazů ve vzdělávání a vyrovnávání se se sociální krizí v zemích střední a východní Evropy.

ETUCE informovala o protestu v Betlémské kapli

Czech Republic: Protest action of 1 September

On 1 September 2017, Czech and Moravian Trade Union of Workers in Education (ČMOS PŠ), ETUCE member organisation in Czech Republic, together with the Trade Union of Higher and Academic Education, education professional associations and students held for the first time a mutual protest action.

Czech and Moravian Trade Union for Workers in Education (CMOS PS) and the Trade Union of Workers in Higher Education are planning protests

On 13 July 2017, a mutual meeting of ČMOS PŠ and the Trade Union of Workers in Higher and Academic Education was held in Prague. The meeting was attended by the president of Czech Rectors Conference, prof. T. Zima, and the president of the Council of Universities and Colleges, doc. J. Fischer. The topic of the meeting were recent changes, which have been introduced together with the planned Ministry of Education budget in the framework of the national budget for the Czech republic for the year 2018.

Stránky